Projektmenedzsment

Projektmenedzsment szolgáltatásunk a támogatási szerződés megkötésétől a fenntartási időszak végéig a megvalósítással és a pályázati követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos alábbi feladatok teljes körű ellátására terjed ki.

Komplex feladatok menedzselése

Egy nyertes projekt szabályszerű megvalósítása igen nagy kihívás elé állítja a pályázót. A vonatkozó jogszabályok, pályázati előírások és határidők maradéktalan betartása, az adminisztratív követelményeknek való megfelelés, a leggondosabb tervezés ellenére is előforduló változások kezelése, a pályázatba bevontak és vállalkozók koordinálása, a beszámolók és kifizetési igénylések összeálllítása gyakran nehezebb feladat, mint pályázati anyag elkészítése, hiszen egy-egy jelentéktelennek tűnő hiba is komoly szankciókat vonhat maga után.​

Felkészült szakembereink a projektlebonyolítás terén mind projektgazdai, mind közreműködő szervezeti tapasztalatokkal rendelkeznek, így hatékonyan és gyakorlottan oldanak meg minden, egy projekt menedzselése során esetlegesen felmerülő problémát.

Projektmenedzsment

Projektmenedzsment szolgáltatásunk a támogatási szerződés megkötésétől a fenntartási időszak végéig a megvalósítással és a pályázati követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos alábbi feladatok teljes körű ellátására terjed ki:

Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ) elkészítése.
Időközi és záró beszámolók, illetve kifizetési igénylések elkészítése.
Közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása.
Hiánypótlások elkészítése.
Nyilvánosság biztosítása, rendezvényszervezés.
Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel és a pályázatba bevont személyekkel, szervezetekkel.
A projektmegvalósítással kapcsolatos adminisztratív tevékenységek elvégzése a pályázati előírásoknak megfelelően.
Projektelemek, projekttevékenységek megvalósításában segítségnyújtás.
Projektmegbeszélések lebonyolítása.
Helyszíni ellenőrzésekre dokumentumok előkészítése, helyszíni ellenőrzéseken való részvétel.
Változás-bejelentések, szerződésmódosítások elkészítése.
Projektfenntartási Jelentések (PFJ, ZPFJ) elkészítése.

Egy projekt szabályoknak megfelelő megvalósítása teljes embert kíván és rengeteg stressz forrása lehet még egy gyakorlott pályázó számára is. A határidők tartása, a megvalósítás nyomon követése, az adminsztratív kötelezettségeknek való megfelelés, a támogatás megfelelő módon történő lehívása, az ellenőrzések aprólékos előkészítése a projektgazdák értékes idejének és energiáinak jelentős részét leköti, általában munkájuk és szabadidejük rovására.

Projektje nyugodt, gördülékeny és sikeres lebonyolítása érdekében bízza a projektmenedzsment feladatok elvégzését tapasztalt, felelősségteljes szakembereinkre. Forduljon hozzánk Ön is bizalommal!

Kiemelt partnerünk