Pályázati híreink

Értesüljön a legújabb pályázatokról

Pályázati felhívások társadalmi egyeztetésen

2021. június 21.

Több pályázati felhívás is megjelent a www.palyazat.gov.hu oldalon, melyről szeretnénk röviden beszámolni az alábbi lényeges információkkal:

GINOP Plusz-1.2.1-21

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Pályázók köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások

Igényelhető támogatás: 10 000 000 Ft – 629 300 000 Ft

Támogatás Intenzitása: 70%

Támogatható tevékenységek: Technológiafejlesztés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, képzési szolgáltatások igénybevétele, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 

GINOP PLUSZ-2.1.1-21

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

Pályázók köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok

Igényelhető támogatás:  50 000 000 Ft –  1 000 000 000 Ft

Támogatás Intenzitása: 100%

Támogatható tevékenységek: Kísérleti fejlesztés, ipari kutatás, Eszközbeszerzés, a projekthez feltétlen szükséges ingatlan beruházás, kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek

 

VMOP-1.4.1-21

Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása

Pályázók köre: Városi jogállású települési önkormányzatok, helyi önkormányzati hivatal

Igényelhető támogatás:  területspecifikus

Támogatás Intenzitása: 100%

Támogatható tevékenységek: Az Integrált településfejlesztési Stratégia elkészítése, Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása és kiegészítése

 

VMOP-2.1.1-21

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Pályázók köre: Helyi önkormányzatok, Megyei önkormányzatok, Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

Igényelhető támogatás:  területspecifikus

Támogatás Intenzitása: 100%

Támogatható tevékenységek: Épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése; Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése és cseréje, fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése

 

VMOP-3.1.2-21

Szociális célú városrehabilitáció

Pályázók köre: Városi jogállású települések helyi önkormányzatai

Igényelhető támogatás:  területspecifikus

Támogatás Intenzitása: 100%

Támogatható tevékenységek: Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából, folyamatos szociális munka megteremtése, törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a megyei foglalkoztatási paktumokkal, törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére, törekvés az egészség fejlesztésére, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

 

VMOP-1.2.2-21

Szociális célú városrehabilitáció

Pályázók köre: Városi jogállású települések helyi önkormányzatai

Igényelhető támogatás:  területspecifikus

Támogatás Intenzitása: 100%

Támogatható tevékenységek: Lakóépületek korszerűsítése, felújítása, modern szociális bérlakások kialakítása /komfortosítása, Önkormányzati bérlakás biztosítása, közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek, foglalkoztatást elősegítő funkció, közterületi beruházások

 

 VMOP-1.1.1-21

Helyi gazdaságfejlesztés

Pályázók köre: Helyi önkormányzatok, Megyei önkormányzatok, Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

Igényelhető támogatás:  területspecifikus

Támogatás Intenzitása: 100%

Támogatható tevékenységek: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése, inkubátorházak fejlesztése,  vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása

 

VMOP-1.2.1-21

Élhető települések

Pályázók köre: Helyi  önkormányzatok és többségi önkormányzati tulajdonban lévő

gazdasági társaságokIgényelhető támogatás:  területspecifikus

Támogatás Intenzitása: 100%

Támogatható tevékenységek: A települések fejlesztését célzó vízgazdálkodást, zöld infrastruktúra fejlesztést, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, ill. közösségi célú fejlesztését, kerékpárforgalmi infrastruktúra, kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházásokat, közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítást segítő, közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztés, továbbá hulladéklerakó rekultivációt és barnamezős területek kármentesítését.

 

Bővebb információ érdekében keressenek minket bizalommal, az alábbi elérhetőségeinken:

 varosfejlesztesikft@mezotur.hu

56/551-925
56/551-920
56/551-933

Új pályázati lehetőség mikro-, kis- és középvállalkozások számára – tájékoztató a felhívás tervezetéről

2021. január 8.

Megjelent a VINOP-1.2.1-21 azonosítószámú „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázati lehetőség tervezete, melyet ezúton szeretnénk röviden ismertetni Önökkel.
A Felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai megújulásához kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása, a hazai kkv-k versenyképességének javítása.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. m) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
d) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
e) Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben).
f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
g) Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap.

  A projekt területi korlátozása

  A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet, nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

  Támogatást igénylők köre:

  Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások,
  – amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel
  – amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
  – amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

  Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

  2021. március 1-16.
  2021. június 15-30.
  2021. szeptember 30 – október 15.
  2022. február 1-15.

   

  A támogatás mértéke, összege:

  minimum 10 millió Ft, maximum 629,3 millió Ft, az igényelhető támogatás visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás.
  Várhatóan 1000-3000 db kap támogatást.

   A támogatás maximális mértéke:

   A támogatás maximális mértéke: a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%- a, az önerő mértéke: 30%.

   A kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.

    A Felhívás-tervezet ide kattintva érhető el.

   Bővebb információ érdekében keressenek minket bizalommal, az alábbi elérhetőségeinken:

    varosfejlesztesikft@mezotur.hu

   56/551-925
   56/551-920
   56/551-933

   Új pályázati lehetőség mikro- és kisvállalkozások számára – tájékoztató megjelent felhívásról  

   2020. december 14.

   Megjelent a GINOP-1.2.9-20 azonosító számú, „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című pályázati lehetőség, melyet ezúton szeretnénk röviden ismertetni Önökkel.

   A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

   A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

   Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

   • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

   Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

   • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
   • Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
   • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés
   • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek
   • Bérköltség-támogatás
   • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).

   A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

   A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap, pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje legkésőbb 2022. augusztus 31.

   A projekt területi korlátozása

   Szabad vállalkozási zónák (SZVZ) települései a (27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján felsorolt települések.

   A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

   Támogatást igénylők köre:

   Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások:

   • a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák
    létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben;

   a) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
   b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
   c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.
   d) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

    

   Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

   Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 19. kedd 9.00 órától 2021. február 18. csütörtök 12.00 óráig van lehetőség.

   A projekt maximális elszámolható összköltsége:

   A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.

   A támogatás mértéke, összege:

   Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

   • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

   A támogatás maximális mértéke:

   A támogatás maximális mértéke:

   a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a

    A Felhívás ide kattintva érhető el.

   Bővebb információ érdekében keressenek minket bizalommal, az alábbi elérhetőségeinken:

    varosfejlesztesikft@mezotur.hu

   Új pályázati lehetőség nyílik a közeljövőben mikro- és kisvállalkozások számára – tájékoztató felhívástervezetről – 

   2020 október 28.

   FELHÍVÁSTERVEZET formájában jelent meg a GINOP-1.2.9-20 azonosító számú, „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című pályázati lehetőség, a www.palyazat.gov.hu társadalmi egyeztetés alatt véleményezett pályázatok között, melyet ezúton szeretnénk röviden ismertetni Önökkel.

   A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

   A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

   Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

   • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

   Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

   • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
   • Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
   • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés
   • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek
   • Bérköltség-támogatás
   • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).

   A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

   A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap, pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje legkésőbb 2022. augusztus 31.

   A projekt területi korlátozása

   Szabad vállalkozási zónák (SZVZ) települései a (27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján felsorolt települések.

   A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

   Támogatást igénylők köre:

   Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások:

   • a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák
    létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben;
   1. amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
   2. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
   3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

    

   Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

   Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 12. hétfő 12 órától 2021. február 12. péntek 12 óráig van lehetőség.

   A projekt maximális elszámolható összköltsége:

   A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.

   A támogatás mértéke, összege:

   Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

   • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

   A támogatás maximális mértéke:

   A támogatás maximális mértéke:

   a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a

    A FELHÍVÁSTERVEZET ide kattintva érhető el.

   Bővebb információ érdekében keressenek minket bizalommal, az alábbi elérhetőségeinken:

    varosfejlesztesikft@mezotur.hu

   MÓDOSULT A SZÉCHENYI 2020 KERETÉBEN MEGJELENT „IPARI PARKOK, IPARTERÜLETEK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ (TOP-1.1.1-16 KÓDSZÁMÚ) FELHÍVÁS

   2020 április 21. 11:30

   A felhívás az alábbiak szerint módosult.
   1. Módosult Csongrád megye területspecifikus mellékletének 5.3. a) pontjában az igényelhető támogatás minimum összege 50 millió Ft-ról 42 millió Ft-ra.
   2. Módosult Szabolcs-Szatmár Bereg megye területspecifikus mellékletének 4.3. pontjában a támogatási kérelem benyújtásának módja a veszélyhelyzetre tekintettel, és kiegészítésre került az alábbi bekezdéssel: „A veszélyhelyzet megszűnését követően az irányító hatóság vizsgálni fogja a beküldött papír alapú nyilatkozatot. Amennyiben a nyilatkozat hiányzik vagy hibás, vagy tartalma nem egyezik meg az elektronikusan benyújtott nyilatkozattal, az irányító hatóság a támogatási kérelmet elutasítja, vagy amennyiben a támogatási szerződés megkötésre/ a támogatói okirat kiállításra került, akkor az irányító hatóság a támogatási szerződéstől elállhat / a támogatói okiratot visszavonhatja.”

   MÓDOSULT A „MEGYEI JOGÚ VÁROSOK LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETEINEK REHABILITÁCIÓJA” CÍMŰ (TOP-6.7.1-16 KÓDSZÁMÚ) FELHÍVÁS

   2020 április 21. 11:15

   Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című (TOP-6.7.1-16 kódszámú) felhívás.
   A felhívás mellékleteként megjelent Szekszárd Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének 5.3 pontjában a vissza nem térítendő támogatás minimális összege 38 millió Ft-ra módosul.

   MÓDOSULT A „TOP-6.1.4-16 TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS” CÍMŰ FELHÍVÁS

   2020 április 21. 11:00

   TOP-6.1.4-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás esetében Debrecen Megyei Jogú Város Területspecifikus mellékletének 5.3. pontjában a vissza nem térítendő támogatás minimális összege 24 millió Ft-ra csökkent.

   Kiemelt partnerünk