Pályázati és szakértői tanácsadás nyújtása Mezőtúron – TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01116

Pályázati és szakértői tanácsadás nyújtása Mezőtúron – TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01116

Mint minden helyi közösség számára, úgy Mezőtúr Város közössége számára is rendkívül fontos a várost érintő folyamatban lévő és induló fejlesztések sikeres megvalósítása, a fejlesztési lehetőségek feltérképezése. Annak érdekében, hogy a jelenleg zajló, valamint a jövőben tervezett városfejlesztési projektek hatékonyan és sikeresen megvalósulhassanak, nélkülözhetetlen a helyi szereplők (lakosok, civil szervezetek, vállalkozások, közintézmények) bevonása a fejlesztési elképzelések kialakításába, a lehetőségek hatékony kihasználása érdekében.

A fent megállapított tényt felismerve, a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. céljául tűzte ki, hogy a helyi szereplők számára a városban zajló fejlesztésekről szóló folyamatos tájékoztatás mellett ingyenes pályázati, ügyviteli és szakértői tanácsadást is nyújtson, ezzel is elősegítve az alulról építkező, kölcsönös párbeszéden alapuló fejlesztések megvalósítását. A város életében fontos szerepet játszó helyi szereplők bevonásával a jövőben olyan projektek megvalósítását tűzhetjük ki célul, mely mind a lakosság, mind pedig a helyi civil szervezetek, vállalkozások és közintézmények érdekeinek és igényeinek figyelembe vételével kerülnek megtervezésre és megvalósításra.

A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 4.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert pályázati és szakértői tanácsadás nyújtására. A projekt célja, hogy ingyenes pályázati, szakértői és ügyviteli tanácsadást nyújtson a mezőtúri civil szervezeteknek, a helyi vállalkozások valamint a magánszemélyek számára.

A pályázat megvalósítása során a helyi szereplőkkel történő együttműködés mellett, a pályázati rendszer megismertetéséről szóló workshopok szervezésével kívánjuk ösztönözni Mezőtúr fejlődésének alulról történő szerveződését.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.09.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31.

A Támogatás összege: 4.000.000 Ft        

A Támogatás intenzitása: 100%

Megvalósult az I. Workshop – TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01116

2020. november 26-án megvalósult a projektünk megvalósítása során vállalt I. workshop, melynek célközönsége a mezőtúri civil szervezetek és vállalkozások voltak. A rendezvény az alábbi két fő témából tevődött össze:

1. A CLLD pályázatok megvalósításának gyakorlati kérdései

Az előadáson hasznos információkat hallhattak, jellemzően a helyi civil szervezetek képviselői a gyakorlati megvalósításáról, a gyakori hibákról és hiányosságokról. Tekintettel arra, hogy Mezőtúron is számos CLLD projekt van a megvalósitási szakaszban, cégünk fontosnak tartotta, hogy az ezen projektekben résztvevő szereplők tájékoztatást és hasznos segítséget kapjanak.

2. Újonnan megjelenő GINOP-1.2.9-20 pályázattal kapcsolatos tájékoztatás

Fontosnak tartottuk a versenyszféra pályázati lehetőségeinek feltétrképezését is, így rendezvényünk másik célcsoportját, a helyi vállalkozásokat is meg kívántuk szólítani, a frissen megjelenő felhívásról szóló tájékoztatónkkal, melyben ismertettük a pályázat főbb céljait, az elszámolható költségeket, valamint a lehetséges fejlesztési célokat.

Megvalósult a II. Workshop – TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01116

2021. július 1-jén megrendeztük a II. workshopunkat, mely az előző előadás tematikáját követve, immáron a sikeresen lezárt illetve zárás alatt lévő helyi projekteket ismertette. Célunk az volt, hogy a jövőbeni projektgazdáknak jó gyakorlatot mutassunk, olyan helyi kedvezményezettek projektjeinek bemutatásával, melyek már sikeresen befejeződtek, illetve lebonyolításra kerültek.

A résztvevők megismerhették a projektek zárásával kapcsolatos feladatokat, illetve, hogy a befejezést követően milyen egyéb feladati vannak a projekt kedvezményezettjének.

Kiemelt partnerünk